Słowo

doświadczając

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 11 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady