Słowo

dobre

(1 - 20) z 78

znaleziono łącznie 88 razy w 81 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 85 razy w 78 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady