Słowo

drogi

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 27 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady