Słowo

duch

(1 - 20) z 90

znaleziono łącznie 96 razy w 91 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 95 razy w 90 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady