Słowo

ducha

(1 - 20) z 138

znaleziono łącznie 146 razy w 140 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 144 razy w 138 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady