Słowo

duchu

(1 - 20) z 56

znaleziono łącznie 62 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 58 razy w 56 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady