Słowo

dzień

(1 - 20) z 79

znaleziono łącznie 85 razy w 81 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 83 razy w 79 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady