Słowo

dziecko

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 23 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady