Słowo

dzisiaj

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 42 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady