Słowo

dziwili się

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 15 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady