Słowo

gdyż

(1 - 20) z 299

znaleziono łącznie 321 razy w 303 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 317 razy w 299 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady