Słowo

gniew

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 16 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady