Słowo

i

(1 - 20) z 4963

znaleziono łącznie 8705 razy w 5014 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8612 razy w 4963 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 93 razy w 51 wersetach.

Przekłady