Słowo

i

(1 - 20) z 4966

znaleziono łącznie 8709 razy w 5017 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8616 razy w 4966 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 93 razy w 51 wersetach.

Przekłady