Słowo

i

(1 - 20) z 4967

znaleziono łącznie 8711 razy w 5018 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8618 razy w 4967 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 93 razy w 51 wersetach.

Przekłady