Słowo

i Ja

(1 - 20) z 50

znaleziono łącznie 53 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 50 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady