Słowo

ich

(1 - 20) z 497

znaleziono łącznie 592 razy w 501 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 588 razy w 497 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady