Słowo

im

(1 - 20) z 490

znaleziono łącznie 504 razy w 490 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 504 razy w 490 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady