Słowo

imię

(1 - 20) z 99

znaleziono łącznie 111 razy w 103 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 107 razy w 99 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady