Słowo

innemu

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 17 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady