Słowo

ja

(1 - 20) z 354

znaleziono łącznie 391 razy w 354 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 391 razy w 354 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady