Słowo

jak

(1 - 20) z 507

znaleziono łącznie 592 razy w 519 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 576 razy w 507 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 16 razy w 12 wersetach.

Przekłady