Słowo

jakieś

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 19 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady