Słowo

jako, że

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 46 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady