Słowo

je

(1 - 20) z 98

znaleziono łącznie 116 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 112 razy w 98 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 2 wersetach.

Przekłady