Słowo

jeśli

(1 - 20) z 722

znaleziono łącznie 837 razy w 746 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 802 razy w 722 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 35 razy w 24 wersetach.

Przekłady