Słowo

jej

(1 - 20) z 144

znaleziono łącznie 158 razy w 144 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 158 razy w 144 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady