Słowo

jej

(1 - 20) z 145

znaleziono łącznie 159 razy w 145 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 159 razy w 145 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady