Słowo

jej

(1 - 20) z 146

znaleziono łącznie 160 razy w 146 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 160 razy w 146 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady