Słowo

jest

(1 - 20) z 826

znaleziono łącznie 939 razy w 848 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 915 razy w 826 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 24 razy w 22 wersetach.

Przekłady