Słowo

jest

(1 - 20) z 827

znaleziono łącznie 940 razy w 849 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 916 razy w 827 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 24 razy w 22 wersetach.

Przekłady