Słowo

jest konieczne

(1 - 20) z 79

znaleziono łącznie 87 razy w 79 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 87 razy w 79 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady