Słowo

kłamstwo

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 10 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady