Słowo

każdemu

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 40 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady