Słowo

kobieta

(1 - 20) z 68

znaleziono łącznie 70 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 70 razy w 68 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady