Słowo

kolwiek

(1 - 20) z 82

znaleziono łącznie 89 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 88 razy w 82 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady