Słowo

koniec

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady