Słowo

król

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 50 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 49 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady