Słowo

królestwa

(1 - 20) z 56

znaleziono łącznie 57 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 56 razy w 56 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady