Słowo

krew

(1 - 20) z 44

znaleziono łącznie 46 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 46 razy w 44 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady