Słowo

krwi

(1 - 20) z 42

znaleziono łącznie 45 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 45 razy w 42 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady