Słowo

które

(1 - 20) z 178

znaleziono łącznie 191 razy w 184 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 185 razy w 178 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady