Słowo

które

(1 - 20) z 180

znaleziono łącznie 193 razy w 186 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 187 razy w 180 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady