Słowo

które

(1 - 20) z 179

znaleziono łącznie 192 razy w 185 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 186 razy w 179 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady