Słowo

którego

(1 - 20) z 165

znaleziono łącznie 176 razy w 165 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 176 razy w 165 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady