Słowo

którego

(1 - 20) z 164

znaleziono łącznie 175 razy w 164 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 175 razy w 164 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady