Słowo

któremu

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 44 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady