Słowo

który umarł

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 4 razy w 4 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady