Słowo

których

(1 - 20) z 98

znaleziono łącznie 102 razy w 98 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 102 razy w 98 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady