Słowo

którym

(1 - 20) z 91

znaleziono łącznie 93 razy w 91 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 93 razy w 91 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady