Słowo

ktoś

(1 - 20) z 176

znaleziono łącznie 194 razy w 178 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 188 razy w 176 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 2 wersetach.

Przekłady