Słowo

ku

(1 - 20) z 238

znaleziono łącznie 273 razy w 246 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 263 razy w 238 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 8 wersetach.

Przekłady