Słowo

ku

(1 - 20) z 239

znaleziono łącznie 275 razy w 247 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 265 razy w 239 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 8 wersetach.

Przekłady