Słowo

listy

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 8 razy w 6 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady