Słowo

lud

(1 - 20) z 53

znaleziono łącznie 54 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 54 razy w 53 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady