Słowo

módlcie się

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 19 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady