Słowo

mówić

(1 - 20) z 56

znaleziono łącznie 56 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 56 razy w 56 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady