Słowo

ma

(1 - 20) z 99

znaleziono łącznie 111 razy w 101 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 109 razy w 99 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady