Słowo

mający

(1 - 20) z 77

znaleziono łącznie 84 razy w 79 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 81 razy w 77 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 2 wersetach.

Przekłady